Šta znači APSENTAN?

» apsentan • pridev Odsutan, udaljen.