Šta znači APSANDŽIJA?

» apsandžija • muški rod Čuvar zatvorenika u zatvoru; isto i hapsandžija (tur.)