Šta znači APSANA?

» apsana • ženski rod Zgrada zatvora, tamnica; isto i hapsana (tur.)