Šta znači APSA?

» apsa • ženski rod Lišavanje slobode, zatvaranje, hapšenje; isto i haps, hapsa.