Šta znači APRECIJACIJA?

» aprecijacija • ženski rod Porast kursa (valute) jednog novca u odnosu na druge valute.
Porast vrednosti sredstava aktive u odnosu na knjigovodstvenu, valorizacija.
Svaki povećan izraz vrednosti ili uvažavanja; isto i apresijacija.
Određivanje cene, vrednosti nečemu, procena, procenjivanje; ocena, ocenjivanje.