Šta znači APLIKOVATI?

» aplikovati • glagol Aplicirati,
Primeniti, primenjivati
Upotrebiti, upotrebljavati;
Namestiti, staviti, metnuti, prišiti, prilepiti, utisnuti.