Šta znači APIRENIČAN?

» apireničan • pridev (botanika) Koji nema koštice (o plodu).