Šta znači APERIJENCIJE?

» aperijencije • (medicina) Sredstvo za čišćenje; pl. aperijens.