Šta znači APELATORIJA?

» apelatorija • ženski rod (pravo (nauka)) Viši sud za crkvene sporove (lat.)