Šta znači APELAT?

» apelat • muški rod (pravo (nauka)) Lice protiv koga ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu.