Šta znači APELACIO INAD MISIBILIS?

» apelacio inad misibilis • lat. appellatio inadmissibilis pravno: nedopustljiv priziv, neprihvatljiv priziv.