Šta znači APEL?

» apel • muški rod Poziv, pozivanje, doziv, znak; prav. žalba višoj vlasti, pozivanje na viši sud; voj. zbor; u mačevanju: kratak i oštar udar napred isturenom nogom; poslušnost kod pasa, npr. taj pas nema apela, tj. ne odaziva se na poziv gospodara.