Šta znači APEIRON?

» apeiron • muški rod Početak, prauzrok iz koga su se sve stvari izašle i u koji se ponovo vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander).