Šta znači APEHEMA?

» apehema • ženski rod Odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti (kontrafisura); suprotno dejstvo pada, tj. kada se bol prouzrokovan tim padom oseti na suprotnoj strani.