Šta znači APEDIKTOR?

» apediktor • muški rod Sprava koja meri učestalost zujanja pčela u košnici i određuje čas rođenja.