Šta znači APEDEUTIZAM?

» apedeutizam • muški rod ŽNevaspitanost, neobrazovanost, neznanje usled slabog školovanja; apedeuzija.