Šta znači APCIGOVATI?

» apcigovati • glagol Oduzimati, odbijati (npr. od plate na ime otplate duga);
Otakati, pretakati (vino);
tip. Uzimati prvi otisak složenog šifa (radi obavljanja korekture).
fig. Povraćati, bljuvati. (nem.)