Šta znači APCIGATI?

» apcigati • glagol Oduzeti, oduzimati; odbiti, obustaviti (novac od plate i sl).
Napraviti otisak štamparskog sloga pomoću prese. (nem.)