Šta znači APARTAN?

» apartan • pridev Naročit, neobičan, nesvakidašnji; pun draži, dražestan.