Šta znači APARENTAN?

» aparentan • pridev Vidljiv, vidan; očigledan, očevidan, jasan; prividan (npr. odstojanje, veličina i sl.).