Šta znači APARENCIJA?

» aparencija • ženski rod Privid, prividnost, izgled, spoljašnost; verovatnoća; trg. spoljašnji izgled neke robe.