Šta znači APARATORIJUM?

» aparatorijum • muški rod Odeljenje (ili orman) za smeštaj oruđa, sprava i sl.