Šta znači APARARTMAN?

» aparartman • fr. appartement stan, soba, odeljenje, stan sa više odeljenja.