Šta znači APANTROPIJA?

» apantropija • ženski rod Nečovečnost, svirepost; zaziranje (ili strah) od ljudi; odvratnost među ljudima, antropofobija.