Šta znači APANTEZA?

» apanteza • ženski rod Odgovor, odvraćanje, pobijanje.