Šta znači APANAŽIRATI?

» apanažirati • glagol Dati kome imanje na doživotno uživanje; odrediti stalan godišnji prihod.