Šta znači APANAŽIRAN?

» apanažiran • pridev Sa dodatnim prihodom, koji uživa apanažu.