Šta znači APANAŽA?

» apanaža • ženski rod Imanje dato na doživotno uživanje; godišnja plata bližih vladaočevih rođaka (dece, braće); godišnji prihod, obezbeđen prihod.
Svota novca kojom porodica stalno podupire (pomaže) svoje članove.