Šta znači APALAČI?

» Apalači • (geologija) Planinski venac u Sevenoj Americi, od Kvebeka u Kanadi do Alabame (SAD).