Šta znači APAHROMATIČAN?

» apahromatičan • gr. boja opt.kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jednoj tački.