Šta znači APAGOGIČKI?

» apagogički • pridev Posredan način, zaobilazan, indirektan; suprotno: apodiktički.