Šta znači APAGOGE?

» apagoge Vrsta indirektnog dokaza kojim se neistinitost jednog tvrđenja dokazuje izvođenjem apsurdnih posleica iz njega, odnosno svođenjem date teze na apsurd (na nemoguće), ili se istinitost jednog tvrđenja dokazuje opovrgavanjem suprotnih tvrđenja.