Šta znači APAGOGA?

» apagoga • ženski rod Posredan dokaz; apagogičan dokaz, indirektan, posredan dokaz, tj. onaj koji dokazuje tačnost jednog tvrđenja pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrđenja koje ga odriče.