Šta znači AORISTIČAN?

» aorističan • pridev U prošlom vremenu bez ograničenja.