Šta znači AOBA?

» Aoba • ženski rod (geologija) Vulkan u Novim Hebridima.