Šta znači ANTROPOCENTRIZAM?

» antropocentrizam • muški rod Filozofski pogled na svet koji smatra da je čovek središte sveta i krajnja svrha njegovog razvitka.
Nenaučno gledište, oslonjeno na idealizam i religiju, prema kojem je čovek centar svemira i konačan cilj svega što postoji.