Šta znači ANTRAKOZA?

» antrakoza • ženski rod Bolest vinove loze, ugljevitost, s crnim mrljama na mladicama.
Oboljenje pluća koje nastaje slaganjem ugljene prašine u plućne limfne žlezde; prašina dospeva u čovečji organizam disanjem, čemu su naročito izloženi ložači, rudari, dimničari i dr.
Pretvaranje u ugalj; med. slaganje ugljenog praha ili gara u tkiva i zbog toga njihovo crno bojenje.