Šta znači ANTEROGRADAN?

» anterogradan • pridev Usmeren unapred u vremenu. Ne pamti nove informacije.