Šta znači ANTEOKUPACIJA?

» anteokupacija • ženski rod (lingvistika) Pobijanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio.