Šta znači ANTENATALNI?

» antenatalni • pridev (medicina) Koji se nalazi u toku trudnoće, pretporođajni.