Šta znači ANTECEDENS?

» antecedens • muški rod Prethodnik, preteča; raniji događaj; gram. prethodni slog.