Šta znači ANTE HRISTUM NATUM?

» ante Hristum natum • l. ante Christum natum pre Hristova rođenja (pne)