Šta znači ANHIDRID?

» anhidrid • muški rod (hemija) Jedinjenje kiseonika sa nekim elemntom bez vodonika, ali koje izloženo vodi apsorbuje, upija, vodonik i postaje kiselinom.