Šta znači ANGSTER?

» angster • muški rod Visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem.