Šta znači ANGLISTIKA?

» anglistika • ženski rod Naučno proučavanje engleskog jezika i književnosti.
Studiranje engleskog jezika i književnosti.