Šta znači ANGLIKA?

» anglika • ženski rod Sva dela pisana na engleskom jeziku ili sva dela pisana o Englezima (npr. u nekoj biblioteci).