Šta znači ANGLICIZIRATI?

» anglicizirati • glagol Poengleziti, poengležavati.