Šta znači ANGLI?

» Angli Germansko pleme koje se doselilo u veku n.e. u Englesku.