Šta znači ANGLEZA?

» angleza • ženski rod (muzika) Živahan engleski ples u 2/4 ili 3/4 takta.