Šta znači ANGIOSPORA?

» angiospora • ženski rod (botanika) Biljka čije se jajne ćelije razvijaju u sporangiji.
U množini: sistematski naziv za takve biljke.